Informace pro testování psů

Informace pro testování psů používaných canisterapeuty s osvědčením při výkonu jejich činnosti.


Pro testování platí přiložený testovací řád

Testování se mohou zúčastnit všichni psi bez ohledu na příslušnost k plemeni včetně kříženců. Psi, se mohou účastnit testů od 6 měsíců věku. Ti se testují pouze v testu mladých psů. Tito mladí psi musí test opakovat a to od dovršení 12 měsíců nejpozději do 18 měsíců (při promeškání této lhůty je osvědčení neplatné). Ostatní psi se mohou testování účastnit od 12 měsíců. Platnost osvědčení je 2 roky od vykonání zkoušky pro psy starší 12ti měsíců.


Veterinární podmínky

1. Psi musí být klinicky zdraví a musí mít veterinární osvědčení o zdravotním stavu ne starší 3 dnů vystavené veterinárním lékařem. Vyloučeny jsou háravé feny.

2. Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a být v imunitě proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiroze. Psi musejí být pravidelně odčervováni a nesmějí mít parazity jako blechy, ..

3. Pořadatel testování předloží MVS propozice testování s telefonním spojením na garanta testování.

4. Přejímku psů provádí veterinární lékař, který po ukončení akce ponechá zprávu o průběhu přejímky u garanta akce.

5. Městská veterinární správa je oprávněna provádět kontrolu dodržování stanovených veterinárních podmínek a dodržování zák.č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nemohou být na testování připuštěni psi s kupírovanýma ušima.

6. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny, nebo nahrazeny jinými.


Poplatky:

Pro člena CANISTERAPIE o.s. jsou zkoušky psa zdarma. Psi nečlenů CANISTERAPIE o.s. se mohou testování účastnit, ale nedostanou osvědčení a za test psa zaplatí majitel psa poplatek 100,- Kč.

Novinky

Pravidelné školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů proběhnou v sobotu

13. 4. 2019 v ZKO Náchod

Školení může absolvovat každý, i nečlen našeho sdružení - zdarma.