Naše první společná schůze a valná hromada CANISTERAPIE o.s.

Naše první školení jsme pořádali společně se starým Canisterapeutickým svazem – skupinou Náchodsko a Orlicko. Tato školení mají pro nás canisterapeuty vždy zvláštní význam a to nejen proto, že se zde dozvíme spoustu nových věcí, ale také proto, že se po dlouhé době vidíme. Jsme sice skoro všichni stále v kontaktu, ale osobní setkání má jiný, příjemnější nádech, než to internetové nebo telefonické.

Letošní rok jsme na školení měli veterináře MVDr. Jana Čermáka, který nám zodpověděl na vše, co jsme potřebovali vědět i ještě nevěděli, prohlédl nám naše čtyřnohé miláčky a sdělil novinky ohledně veterinární péče. Dalším hostem byl ředitel stacionáře CESTA v Náchodě a to pan Bc. Jaroslav Prouza, který si pro nás připravil přednášku o canisterapii z druhé strany tj. ze stany personálu a dětí, které pravidelně navštěvujeme. Povídali jsme si o problémech, které mohou v canisterapii nastat, o tom, jaký má canisterapie pro děti význam atd. Dále následovaly přednášky členů, kteří se aktivně věnují canisterapii a krátké videoukázky. Jako dalšího hosta jsme měli pozvanou paní Hanu Bučkovou, které se věnuje psychologii psů a je pravou rukou Rudolfa Desenského, se kterým jezdí na přednášky o psech i do zahraničí. Všichni nováčci si mohli vyzkoušet, jak jejich pes reaguje na invalidní vozík, berle atd. Také jsme se společně vydali do ústavu sociální péče pro ženy, kde jsme náš canisterapeutický víkend zakončili.

Víkend byl sice náročný, ale zatím na něj jsou pouze pozitivní ohlasy a to jak ze stran přednášejících a posluchačů, tak ze strany provozovatelů kempu. Chtěla bych poděkovat všem co se našeho školení zúčastnili a to přednášejícím, starším i novým členům a i divákům, kteří se na školení přišli jen podívat. Bez vás by se to totiž nezvládlo a tak vám všem ještě jednou za naše nové sdružení DĚKUJI!!! Jsem ráda, že vás mám

Jitka Erlebachová

Novinky

Pravidelné školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů proběhnou v sobotu

13. 4. 2019 v ZKO Náchod

Školení může absolvovat každý, i nečlen našeho sdružení - zdarma.