Pes jako motivační prvek - hry

Další hry pro využití canisterapie, nebo hry kde je pes motivační prostředek

 

Hrubá motorika:

LAVIČKA - výstup na lavičku, přejití, sestup – dítě vede psa – obměna, pes na lavičku a

dítě jde vedle lavičky – vede psa.

 

PLASTOVÉ KRUHY – průměr asi 1 metr – upevněné ve stojanech. Prolézat, po čtyřech, v

podřepu, atd. Pes prochází spolu s dítětem

 

PLASTOV0 STOJANY S TYČEMI – nastavení na různé výšky tyčí – překračování,

přeskakování , podlézání plížením, po čtyřech v podřepu. Kombinace

vše se psem.

 

VYUŽITÍ PSŮ – lze to dělat máme-li zde více psů. Podlézání a překračování. Kombinace.

 

CÍLENÁ – řada dětí a proti nim psovodi se psy. Děti podle pokynů (chůzí, na jedné noze,

Lezení po čtyřech apod. se dostanou k určenému psovi vezmou vodítko a odvedou

psa zpět do řady. Psovod dítě se psem doprovází.

 

VEDENÍ PSA – slalomová dráha ze židlí, kuželek, napnutého provazu apod. Dítě vede psa

určenou trasou. Psovod jde s dítětem.

 

FORMULE - šlapací minikára, trojkolka, koloběžka – dítě projede určenou dráhu, tam si

vezme psa a zpět dráhu projde se psem.

 

KDO VYHRAJE – dvě děti sedí proti sobě ve vzdálenosti asi 3m a hází si míčkem mezi nimi

se pohybuje pes, který se snaží míčky chytit

 

KOULELO SE KOULELO – dítě má tři hadrové míčky. Po určité trase koulí míček levou,

pravou a oběma rukama. Po dokoulení míčku se vrátí a dává

povel psovi pro přinesení.

 

 

 

Jemná motorika, rozvíjení smyslů a kombinace motorik

 

POSLOUCHEJ POHÁDKU – dítě leží na břiše proti psovi a čte pohádku. Potom odšroubuje

Plastovou nádobku a vybere piškot dvěma prsty a psovi podá

na dlani.

 

KRMENÍ - podávání pamlsku z natažené dlaně, ze špetky (dvou až tří prstů), z pěsti ruce

střídat.

 

HOUBAŘI – po podlaze rozhodíme barevné plastové mety (kostky, míčky, krabičky …)

Dítě má košíček, kyblíček. Dostane pokyn jakou barvu má vybírat. Obtížnost:

Sbírání jednou rukou. Obměna stejný výkon, pouze v jedné ruce vede psa a

nesmí po celou dobu pustit vodítko z ruky.

 

 

SLEPÁ BÁBA – dítěti se zavážou oči a je přivedeno k jinému dítěti a má jej hmatem poznat.

Stejné to je s poznávání psů

 

NA LENOCHY – děti se psy leží na dekách nebo jiných podložkách a poslouchají čtenou

nebo reprodukovanou pohádku. Přitom se děti mazlí a hladí psy.

 

JEDNORUKÝ – krabičku se sirkami vysypeme a dítě si dá jednu ruku za záda a druhou začne

sirky rovnat zpět do krabičky. Kdo to vykoná, jde se mazlit se psem.

Obměna: méně zručné a malé děti dávají větší předměty do větší krabičky

(šachové figurky, kostky apod.)

 

ŠROUBOVÁCI – volíme různé druhy, krabic, šroubovací, papírové s víkem, dózy ( od čaje

od bot, plastové krabice apod. dovnitř vložíme pamlsky pro psy. Tyto

různé krabice a dózy postavíme do řady a dítě musí postupně otevírat a

dává psovi různě ( z dlaně, špetky, pěsti)

 

KADEŘNÍCI – psovod ukáže jak pečovat o srst psa, jak česat a kartáčovat. Děti psa učešou

 

KOUZELNÝ PYTEL – do látkového pytle dáme různé, ale známé předměty. Dítěti zavážeme

oči . Vybírají věci a podle hmatu určují vlastnosti ( velký, malý,

drsný, hladký, kulatý hranatý apod. Pes je pozoruje a dostane odměnu

 

OCHUTNEJ - zavázat oči a dávat do úst různé potraviny, ovoce, zelenina, pochutiny. Děti

ochutnávají a určují co to je. Zároveň říkají jestli to má rád pes

 

OČICHEJ - opět zavázané oči a dávají se čichat různé vůně a pachy a říká se dětem jaký má

čich pes

 

KDO TO MLUVÍ – dítěti se zavážou oči a jiné dítě promluví. Dítě určuje kdo to mluvil. Je li

více psů určuje se který štěká.

 

PAN ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU – na podlaze jsou rozložené barevné předměty. Učitelka

říká – pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku a dítě

vezme psa a jde hledat určenou barvu

 

DÝCHEJ A FOUKEJ - dítě se nadechne a vydechne po dalším nádechu začne foukat do srsti

psa kde se tvoří vějířek v srsti

 

DÍVEJ A POVÍDEJ – dítě provádí se psem nějaký výkon a druhé dítě určuje co to první dělá.

Dítě co provádí výkon se psem nesmí u toho mluvit

 

POVÍDÁM, POVÍDÁM – dítě čte psovi, dítě zpívá psovi, dítě opakuje povely podle

psovoda

 

KDO JSEM - děti sedí v kruhu. První dítě se představí jménem a kde bydlí. Vezme psa a

Chodí kolem kruhu a u koho se zastaví, ten vstane a představí se psovi

jménem a kde bydlí. Dbáme na zřetelnou a hlasitou řeč

 

VÁZÁNÍ BAREVNÝCH ŠÁTKŮ – děti sedí před psy a mám připravené několik barevných šátků. Ptáme se: „Kdo přiváže pejskovi na pravou přední tlapku modrý šátek? Kdo přiváže pejskovi kolem krku hnědý šátek?“ atd. Děti se střídají a podle velikosti a zručnosti dítěte mu můžeme úkol ulehčit nebo neulehčit. (Kdo nemá šátky, lze využít i mašle.)

 

 

GRANULOVÁNÍ – lze provádět u jednotlivců i skupin. U jednotlivců dáváme pamlsky na

různá místa ležícího. Je možné k pokládání pamlsků pověřit další dítě.

Také je můžeme položit několik dětí jednotlivě a říkat „kladečům“ kam

mají pamlsky pokládat. Následně pouštíme psa , aby pamlsky vybíral.

Další možnost je skupinové granulování. Tvoříme řadu spojenou za ruce.

Stejně lze vytvořit růžici, kdy se děti drží za ruce a tvoří kruh. Nohy jsou

směrem do středu kruhu. Opět pokládáme pamlsky na ležící a zároveň

do dlaní a tento pamlsek je přikryt další dlaní vedle ležícího dítěte. U

odvážnějších lze pokládat pamlsky na čelo apod.

 

OZNAČOVÁNÍ BAREV, TVARŮ A POČET – na zem položíme destičky s nalepenými

barevnými obrazci známé dětem (kolečko, čtverec apod.). Dále si

připravíme malé kelímky na pamlsek. Nepodceňujme ani mentálně

postižené. Rozeznají kde pamlsek je, protože ta destička je mírně

nazvednutá. Je-li pod každou destičkou malý kelímek nebo kousky

dřeva, již se to nepozná. Pod jednu destičku umístíme pamlsek a

přivedeme dítě a zadáváme úkol jako označení barvy, nebo tvaru

obrázku, případně kombinace obou. Jako další je zapojení počtů.

jako podej 3 zelené, podej dva čtverce a další kombinace podle

schopností dětí.

 

Veškeré hry lze využít u všech skupin kde se canisterapie provádí. Tedy i u mentálně postižených dospělých. Vše je závislé na tělesných i duševních schopností klientů. Ze zkušeností vím, že si rádi hrají i senioři, když se odstraní ostych a uzavřeni do sebe. Ovšem ne každá hra se hodí pro všechny skupiny klientů

Novinky

Pravidelné školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů proběhnou v sobotu

13. 4. 2019 v ZKO Náchod

Školení může absolvovat každý, i nečlen našeho sdružení - zdarma.