Cíle canisterapie v různých oblastech

Zlepšení pohyblivosti - radost z pohybu, motivace z pohybu, koordinace pohybu, sebeobsluha, atd.
Jemná motorika - Jemnou motorikou se rozumí pohyby ruky, uchopování a manipulace s drobnými předměty. Je zajišťována malými svalovými skupinami. V této technice je důležité prostřídat obě ruce, například manipulace se psem na vodítku, manipulace s granulemi (odměňování psa), mačkání pískacích hraček, hledaní drobného předmětu v psí srsti, dotýkání se psa atd., zapínání obojku, vodítka a různých karabin
Hrubá motorika, koordinace pohybu - Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost celého těla. Pes je zde využíván jako motivační prvek pohybu. Klienti vodí psa na vodítku, absolvují s ním překážkové dráhy, přetahují se se psem o lano, házejí mu aport, závodí s ním v plazení atd.
Psychická podpora - Například opora při odloučení od rodiny, pozitivní naladění, snížení změn nálad, emočně příjemné prožitky (radost, smích, spokojenost, …), podpora sebevědomí, přijetí svého onemocnění nebo handicapu.
Mezi canisterapeutické techniky patří také řečové dovednosti, psychosociální podpora, zklidnění, pozornost, odpoutání od problémů, posílení pocitů jistoty, pocity úspěchů, fantazie, soustředění, trénování paměti, myšlení, motivace.
Sociální dovednosti - například rozvoj ukázněnosti, pocit sociální jistoty, zmírnění afektivních jevů, soběstačnost, osvojení nových úkonů, získání nových zkušeností, samostatnost, pozitivní vztah k sobě samému, zmírnění egocentrismu, rozvoj hodnotové orientace, navázání nových vztahů, spolupráce, mírnění negativismu, orientace v prostoru, hmat, sluch, orientace v čase atd.


Rozvoj citových schopností
 -  hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti
 -  povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý,  nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes  

    dobrým kamarádem
 - terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám
 - v případě použití malého psa se rozvíjí u zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje, použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí
 - při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta
 - při použití skupinové terapie má klient ve „svém“ psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu
 
Rozvoj rozumových schopností
 
 - dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost
 - pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u dítěte pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem
 - prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti
 - krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání
 - pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi
 
Rozvoj pohybových schopností
 
- formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí  

  vhodně relaxovat

Novinky

Tradiční

školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů

12.9.2020

od 9 - cca 17 hod.

Restaurace Tropical v České Skalici 

Školení je pro všechny zdarma, stačí jen vyplnit přihlášku a zaslat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (přihláška i více informací je na našich stránkách www.canisterapeuti.cz případné dotazy směřujte na výše uvedený email)

Program školení:  

- přednáška veterináře

-   seznámení s canisterapií

-   zkušenosti členů + promítání fotografií a videí

-   přednáška odborných pracovníků

-   výchova a výcvik psů

-   zkoušky psů

 

(Další informace budou přidávány postupně)