Oblasti, ve kterých se využívá CT

Rozvoj citových schopností

 • terapie v herně nebo venku – hlazení psa, mazlení (uspokojování potřeby něžnosti)

 • navozování komunikace dítěte se psem – cílem je snížit nesmělost a uzavřenost a podpořit spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám

 • při používání velkých psů - rozvoj pocitu bezpečí, při použití malých psů – rozvoj ochranitelských a pečovatelských postojů u dítěte

 • při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete odbouráváme neopodstatněný strach a odvádíme pozornost od vlastních potíží dítěte

 • při použití skupinové terapie (více psů a více dětí) – rozvoj komunikace a zvládnutí chování v kolektivu

 Rozvoj rozumových schopností

 • cílenou hrou a plněním úkolů budíme u dítěte zájem o určité aktivity s cílem zvyšovat dobu soustředění se na tuto činnost

 • pozorováním chování psa, zkoumáním jeho stavby těla (uši, ocas, oči,…) rozvíjíme pozorovací schopnosti i správné návyky chování se k ostatním (lidem i zvířatům)

 • s použitím různých pomůcek (míče, kroužky) a zadáváním různých úkolů dítětem psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřujeme slovní zásobu a zejména v oblasti logopedie i vyjadřovací schopnosti. Mohou se zde zapojit i výtvarné a hudební techniky

 • k nácviku sebeovládání dítěte využijeme krmení psa či jiné situace, kdy je třeba psa nevyrušovat

 • pro autisty, kteří mají svůj vlastní vnitřní svět a komunikují na jiné úrovni , je kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně , srozumitelný. Autisty se zvířaty sbližuje jejich způsob myšlení- myšlenky probíhají v obrazech, a proto pes velmi dobře plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi. Prostřednictvím psa můžeme zmírňovat u těchto dětí agresivitu, neboť ke zvířeti si najdou cestu rychleji a chovají se k němu lepším způsobem než k jiným členům rodiny.

Rozvoj pohybových schopností

 • Formou různých společenských her (házení míčků, napodobování činností psa, dosahování vzdálených míst – překážková dráha, honění apod.) zvyšujeme u dětí motivaci k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, ve společnosti psa učíme děti vhodně relaxovat.

Terapeut volí činnost klienta se psem dle toho, zda je dítě samostatně pohyblivé nebo částečně či zcela imobilní.

Velkým přínosem psa v práci s epileptikem je jeho schopnost varovat terapeuta 15 – 20 minut před záchvatem klienta (pes reaguje na změny v chování, pachu potu a elektromagnetického pole těla).

Zajímavou zpětnou vazbou a motivací pro děti je v canisterapii možnost shlédnutí „hry“ se psem na videu. Velmi dobrým integračním momentem je vytváření terapeutických skupin s dětmi zdravými a handicapovanými.

Vzhledem k tomu, že schopnosti a možnosti každého pacienta i každého psa jsou velmi různé, je věcí psovoda a terapeutů, jaký přesný metodický postup při každé jednotce zvolí. Fantazii se meze nekladou.

Novinky

Tradiční

školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů

12.9.2020

od 9 - cca 17 hod.

Restaurace Tropical v České Skalici 

Školení je pro všechny zdarma, stačí jen vyplnit přihlášku a zaslat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (přihláška i více informací je na našich stránkách www.canisterapeuti.cz případné dotazy směřujte na výše uvedený email)

Program školení:  

- přednáška veterináře

-   seznámení s canisterapií

-   zkušenosti členů + promítání fotografií a videí

-   přednáška odborných pracovníků

-   výchova a výcvik psů

-   zkoušky psů

 

(Další informace budou přidávány postupně)