Využití canisterapie v různých oblastech

Mentální postižení
Pomáhá lidem, s různým stupněm mentálního postižení, udržení delší pozornosti. Pes je motivací při rehabilitačním cvičení, při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů atd. Ke zlepšení motorické činnost a rozvoji fantazie se využívá hra se psem. Pes také pomáhá ke sbližování s okolím a podporuje komunikativnost. Také je to pro daného člověka kamarád a věrný společník který přináší radost.
Tělesné postižení
U tělesného postižení je využíván pes především k rehabilitaci, motivuje postiženého ke cvičení a napomáhá ke zlepšení komunikace s okolním prostředím. Při starosti o psa je odvedena pozornost od vlastních potíží. V tomto případě prolamuje pes bariéry osamělosti.
Smyslové postižení
U smyslového postižení např. u nevidomých, je využíváno jak psů asistenčních, tak i psů canisterapeutických. Pes dodává pocit bezpečí v davu pomoci varování před překážkami nebo nebezpečím. Je to přítel, který v neznámém prostředí dodává jistotu. Canisterapeutický pes poskytuje nevidomým nové vjemy, radost, společnost, odpoutání od problémů
Autismus  
U autistů je velmi důležitá především kvůli styku s okolním světem. Pes plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem a přispívají k jejich duševní rovnováze, snižují pocit osamění. Prostřednictvím psa lze dosáhnout zlepšení projevů autismu.
Epilepsie
Pro tyto osoby je pes uklidňujícím faktorem a může přispívat ke snížení záchvatů, dodává pocit bezpečí, svobody a volnosti. Někteří psi dovedou rozpoznat přicházející záchvat a upozornit na to postiženého.
Psychologická a psychiatrická onemocnění
Tady napomáhá pes ke zlepšení komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personálem. Pes odvrací pozornost od pacientových psychickým potíží a dochází ke snižování pasivity, apatie a otupění. Je také využíván při léčbě drogově závislých a týraných dětí.
Logopedie
Zde pomáhá při nácviku správné výslovnosti a také při rozšiřování slovní zásoby, jako motivace.
Geriatrie
V tomto případě může pes nabídnout starým a opuštěným lidem nejen lásku, přátelství, pocit potřebnosti, ale i respektování. Pes zde zastupuje chybějící mezilidské vztahy, ale i hmatovou simulaci (mazlení). Pes zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitu osamění, žalu a bolesti při ztrátě blízkého. Je také prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolním prostředím. Pes nerozlišuje osoby podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot.

Novinky

Pravidelné školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů proběhnou v sobotu

13. 4. 2019 v ZKO Náchod

Školení může absolvovat každý, i nečlen našeho sdružení - zdarma.