Je možné zapojit do canisterapie astronomii?

A víte, že to jde – milí kolegové canisterapeuti. Jde to docela lehce, stačí si uvědomit, že dvěma z tisíců souhvězdí na naší obloze je „Malý pes“ a „Velký pes“. A pak už to jde samo…

Na poslední výkon canisterapie jsem si tedy připravila následující program:

  1. vyobrazení souhvězdí Velkého psa a obrázek tak jak známe z atlasů 1canismayoris

  2. reálnou antickou báji o původu tohoto souhvězdí

  3. po převyprávění báje a ukázání obrázků každý dostal za úkol nakreslit jak si představuje vlastní psí souhvězdí.

Trocha teorie: podle astronomické literatury, která se mi dostala do rukou, jsou na naší obloze nejlépe vidět souhvězdí na únorové obloze, jsou hned vedle sebe a nejzářivější hvězdou souhvězdí Velkého psa je hvězda Sirius. Antická báje vypráví o udatném lovci Orionovi, který měl dva psi, kteří ho věrně doprovázeli na všech lovech – jeden menší a druhý větší. Odměnou za jejich věrný život na zemi bylo od bohů to, že mohli všichni vystoupit na hvězdnou oblohu v podobě souhvězdí: Orion, Malý a Velký pes. Tohle všechno stačí j jedné príma hodině canisterapie.

Svým klientům ve stacionáři jsem nejdřív vyprávěla (jako pohádku) o obloze ve dne a v noci a co je na obloze vidět, pak jsem se vyptávala na jejich znamení zvěrokruhu a vysvětlila jim, že každý má vlastně tahle na obloze své souhvězdí. Pak vyprávím antickou báji o psech a prám se, jaký pes je má Bára – jestli velký nebo malý…. a jaké další psi znají. Za každou odpověď si vezme klient pamlsek z nádoby a dá ho Báře. Pak si to všechno zopakujeme – každý si pamatuje něco jiného, takže nádoba s pamlsky putuje okolo stolu (každý otevře nádobu a dá Báře mlsek). A pak následuje úkol, každý namaluje, jak si představuje psí souhvězdí.

Předesílám, že mým klientům je okolo třiceti, s různými kombinacemi postižení tělesného a mentálního, pokud se ale vše podá správným způsobem, tak je to zajímá, zapamatují si co chtějí a ve výsledku jsem zjistila, že se jim to moc líbilo.

Druhým obrázkem je pak výtvor jednoho z klientů2hvězdnypes

Soňa a Bára, 6.2007

Novinky

Pravidelné školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů proběhnou v sobotu

13. 4. 2019 v ZKO Náchod

Školení může absolvovat každý, i nečlen našeho sdružení - zdarma.